गैर-आवासीय नेपालीबाट नेपाली बैंकमा निक्षेप संकलन गर्न सकिने व्यवस्था सम्बन्धी सूचना