टेक्सास राज्यको डालस, अस्टिन र ह्युस्टन शहरहरुमा संचालन हुने कन्सुलर सेवा शिविर सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

नेपाली राजदूतावास

वाशिङ्गटन, डि.सी.

 

 

नेपाली राजदूतावास, वाशिङ्गटन, डि.सी. ले टेक्सास राज्यको डालस (Dallas), अस्टिन (Austin) र ह्यस्टन (Houston) शहरस्थित देहायको स्थान, मिति र समयमा त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायलाई लक्षित गरी कन्सुलर सेवा शिविरमार्फत निम्न बमोजिमका कन्सुलर सेवा प्रदान गर्ने कार्यक्रम तय गरेकोले आफूलाई पायक पर्ने स्थानबाट आवश्यक सेवा लिन राजदूतावास सम्बन्धित सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछ।

 

कन्सुलर सेवा शिविर आयोजना हुने स्थान, मिति र समय

 

डालस (Dallas)

स्थानः NCSC, Shree Pashupatinath and Buddha Mandir

2016 W Grauwyler Rd, Irving, TX 75061

मितिः डिसेम्बर १५ १७, २०२२

पहिलो दिन: बिहान १० बजेदेखि साँझको बजेसम्म (दिउँसो बजेसम्म Lunch Break)

दोस्रो दिन: बिहान बजेदेखि साँझको बजेसम्म (दिउँसो बजेसम्म Lunch Break)

तेस्रो दिनः बिहान बजेदेखि दिउँसोको बजेसम्म

 

अस्टिन (Austin)

स्थानः Greater Austin Nepali Community Center

1251 Co Rd 138 Hutto, TX 78634

मितिः  डिसेम्बर १८१९, २०२२

पहिलो दिन: बिहान बजेदेखि साँझको बजेसम्म (दिउँसो बजेसम्म Lunch Break)

दोस्रो दिन: बिहान बजेदेखि दिउँसोको बजेसम्म (दिउँसो बजेसम्म Lunch Break)

 

ह्युस्टन (Houston)

स्थानः 6301 Richmond Ave, Houston, TX 77057

मितिः  डिसेम्बर २०, २०२२

समयः बिहान बजेदेखि साँझको बजेसम्म (दिउँसो बजेसम्म Lunch Break)

 

कन्सुलर सेवा शिविरबाट प्रवाह हुने सेवाहरुः

क) राहदानी नविकरण (२०२३ डिसेम्बर सम्म बहालअवधि रहेका सेवाग्राहीहरुले आफ्नो राहदानी नविकरण गर्न सक्ने)

ख) गैर आवासीय नेपाली परिचयपत्र (NRN ID)

ग) अधिकृत वारेसनामा (Power of Attorney)

उल्लेखित सेवाहरु प्राप्त गर्न आवश्यक कागजात, शुल्क र प्रक्रियाबारे जानकारीको लागि राजदूतावासको वेबसाइट  https://us.nepalembassy.gov.np को होमपेजमा रहेको “Consular Services” मेनुमा गई हेर्न सकिनेछ।

 

कन्सुलर सेवा शिविरमा सेवा लिन आउँदा साथमा ल्याउनुपर्ने कागजातहरुः

 

 • विद्युतीय राहदानी (e-Passport)

१. आवेदन दिने तरिका

 • https://emrtds.nepalpassport.gov.np/ मा गई राहदानीका लागि अनलाइन आवेदन फाराम भर्नु पर्नेछ।
 • फाराम भर्दा आवेदन दिने स्थानमा ‘NE, Washington DC’ छनौट गर्नु पर्नेछ
 • प्राविधिक कारणले उल्लिखित मितिमा समय उपलब्ध नभएमा November/December महिनामा उपलब्ध कुनै पनि मितिमा appointment मिति र समय छनौट गरी फाराम भर्न सकिनेछ। जुनसुकै मितिको appointment लिई फाराम भरेको भएतापनि शिविरबाट सेवा उपलब्ध गराइनेछ।

(नोटः अनलाईन फाराम भर्दा आफ्नो कम्प्युटर वा ल्यापटप वा मोबाईलको Date and Time Setting मा गई Time Zone “Kathmandu, Nepal” छनौट गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ।टेक्सास कन्सुलर शिविरका लागि नै ध्यानमा राखी विद्युतीय राहदानी Appointment Booking डिसेम्बर १ मा खुला गरिनेछ।)

 • Appointment Date and Time छनौट गरी सम्पूर्ण विवरण भरिसकेपछि अन्त्यमा barcode सहितको PDF फाराम Download गर्नु पर्नेछ। (डाउनलोड गरिएको फारामको दाँयापट्टि छेउमा र Bottom मा बारकोड रहेको देख्न सकिनेछ।)
 • उक्त बारकोडसहितको फारामको Scanned PDF Copy, राहदानी र नागरिकताको फोटोकपी attach गरी December 10 अगावै Verification का लागि दूतावासको इमेल consulardallas@nepalembassyusa.org (Dallas को हकमा), consularaustin@nepalembassyusa.org (Austin को हकमा) consularhouston@nepalembassyusa.org (Houston को हकमा) मा पठाउनु पर्नेछ।

फाराम Verify नगरी निवेदकले भरेको Details/Data Retrieve गर्न नसकिने र सो नभई Biometrics लिन नसकिने भएकोले फारामलाई Verification को लागि अनिवार्य रुपमा December १० भित्र दूतावासको उल्लेखित इमेल ठेगानामा पठाउनुपर्नेछ। अन्यथाः शिविरबाट सेवा प्राप्त गर्न सकिने छैन।

 • डाउनलोड गरिएको फारामको प्रिन्ट प्रति तथा अन्य आवश्यक कागजातसहित माथि उल्लेखित तोकिएको स्थान र समयमा आवेदक स्वयम् उपस्थित हुनुपर्नेछ।
 1. विद्युतीय राहदानी (e-Passport application) का लागि शिविरमा आउँदा ल्याउनुपर्ने आवश्यक कागजातहरु:
 • सक्कल नागरिकता र सोको प्रतिलिपि।
 • नाबालकको हकमा नाबालक परिचयपत्र तथा बाबु र आमा को नागरिकताको प्रतिलिपि।
 • सक्कल राहदानी र सोको प्रतिलिपि।
 • Biometrics का लागि रीतपूर्वक अनलाईन फाराम (https://emrtds.nepalpassport.gov.np/) भरी सोको बारकोड सहितको प्रिन्टआउट प्रति।
 • नेपाली राजदूतावासको नाममा जारी भएको अ.ड. १५० (३४ पाना) र अ.ड. २०० (६४ पाना) को मनी अर्डर (हराएको र बिग्रिएको राहदानीको हकमा दोब्बर दस्तुर अर्थात् अ.ड. ३०० र अ.ड. ४००)। तर, १० बर्ष भन्दा मुनिका नाबालकको हकमा नवीकरण अ.ड. ७५ र हराएको/बिग्रिएको हकमा अ.ड. १५०।
 • नयाँ राहहदानी प्रिण्ट भई राजदूतावासले राहदानी विभागबाट प्राप्त गरिसकेपछि सम्बन्धित आवेदकको ठेगानामा पठाउन पहिले नै पैसा तिरीसकेको आफ्नो पूरा ठेगाना लेखेको फिर्तिखाम (Self Addressed Prepaid Return Envelope)।

राहदानी सेवा सम्बन्धी अन्य प्रक्रिया, आवश्यक कागजात दूतावासमा नियमित आवेदन दिँदा गरिने प्रक्रिया सरह हुनेछ । विस्तृत जानकारीको लागि https://us.nepalembassy.gov.np/passport/ मा गई हेर्न सकिनेछ।

ख     गैर आवासीय नेपाली परिचयपत्र

 • सेवाग्राहीले https://us.nepalembassy.gov.np/wp-content/uploads/2017/02/NRN-ID-FORMpdf मा गई रीतपूर्वक भरेको आवेदन फारामको प्रिन्टेड कपी
 • नेपाली मूलको विदेशी नागरिकले विदेशमा प्राप्त गरेको Naturalization Certificate र सोको प्रतिलिपी।
 • नेपाली मूलका विदेशी नागरिकले प्राप्त गरेको उक्त देशको राहदानी र सोको प्रतिलिपी
 • नेपाली मूलको भएको जनाउने कागजात, जस्तै- साविकको नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि वा नागरिकता परित्याग गरेको भए सोको प्रतिलिपी,

वा,

 • बाबु/आमा/हजुरबुबा/हजुरआमा मध्ये कुनै एकको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा नेपाली मूलको भएको जनाउने अन्य कुनै कागजात (जस्तै नाता प्रमाणित)
 • साबिकको नेपाली राहदानीको प्रतिलिपी
 • हाल बसोबास गरेको मुलुकमा व्यापार/व्यवसाय गरिरहेको भएको सोको प्रमाण
 • कुनै पेसा/रोजगारीमा संलग्न रहेको भएको सोको प्रमाण
 • चारप्रति पासपोर्ट साइजको फोटो
 • गैर आवासीय परिचयपत्र हराएको हकमा स्थानीय प्रहरीले जारी गरेको प्रहरी प्रतिवेदन (Police Report)
 • नेपाली राजदूतावासको नाममा जारी भएको अ.ड. ५२० को मनी अर्डर वा क्यासियर चेक
 • गैर आवासीय नेपाली परिचयपत्रका लागि आवश्यक पर्ने कागजातहरुका बारेमा थप जानकारीका लागि https://us.nepalembassy.gov.np/nrn-id/ मा गई हेर्न सकिनेछ।

 

ग      अधिकृत वारेसनामा

 • सम्बन्धित आवेदक वा कानून व्यवसायीले नेपाली कागजमा तयार गरेको लिखत
 • सम्बन्धित आवेदक वा कानून व्यवसायीले नेपाली राजदूतलाई सम्बोधन गर्दै लेखेको निवेदन
 • अधिकृत वारेसनामा दिनेको नेपाली नागरिकताको सक्कल र सोको प्रतिलिपी
 • अधिकृत वारेसनामा लिनेको नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपी
 • अ.वा. लिने दिने दुबैको हालसालै खिचिएको दुई/दुई प्रति फोटो
 • स्थायी आवास अनुमतिपत्र (Green Card) वा Visa Status खुल्ने कागजात
 • गैर आवासीय नेपाली परिचयपत्रको सक्कल तथा सोको प्रतिलिपि (नेपाली मूलका अमेरिकी नागरिकको हकमा)
 • जुन प्रयोजनका लागि अ.वा. दिने हो सो सम्बन्धी सक्कल वा प्रमाणित कागजात, जस्तै- जग्गा बेचबिखनको हकमा लालपुर्जाको सक्कल वा सोको प्रतिलिपी, कर तिरेको रसिद वा सोको प्रमाणित प्रतिलिपी, सम्बन्ध विच्छेदका लागि विवाह दर्ताको सक्कल वा सोको प्रमाणित प्रतिलिपी
 • नेपाली राजदूतावासको नाममा जारी भएको अ.ड. २०० को मनी अर्डर
 • महामहिम राजदूतज्यूबाट वारेसनामा प्रमाणित भएपछि आवेदकलाई हुलाकबाट कागजात पठाउन पहिले नै पैसा तिरीसकेको आफ्नो पूरा ठेगाना लेखेको फिर्ति खाम (Self Addressed Prepaid Return Envelope)
 • अधिकृत वारेसनामा प्रमाणीकरणका लागि आवश्यक पर्ने कागजातहरुका बारेमा थप जानकारीका लागि https://us.nepalembassy.gov.np/power-of-attorney/ मा गई हेर्न सकिनेछ।

 

थप जानकारी आवश्यक भएमा राजदूतावासका देहायका कर्मचारीहरुलाई सम्पर्क गर्न सकिनेछः

 उत्तम घिमिरे, द्वितीय सचिव (मोबाइलः (202) 748-6085, Email: secondsecretary@nepalembassyusa.org)

 राधारमण दुब्बे, तृतीय सचिव (मोबाइलः (202) 603-1356, Email: account@nepalembassyusa.org)