Prioritized Medical Items Expected from USA

Critical Medical Supplies Expected from the United States to Fight COVID-19 Pandemic in Nepal

 

Critical Medical Supplies Expected from Aboard to Fight COVID-19 Pandemic in Nepal

 Nepal is facing massive infection of COVID-19 virus in the recent days.  Insufficient essential medicines, health equipment and vaccines is posing a great challenge in the treatment of COVID-19 cases and, as a result, the death figures are on the rise unabated.

The Embassy is thankful of the concerns and interest shown for support by Nepali Diaspora in the United States, American non-governmental/humanitarian organizations, private sector and individuals in this difficult situation.

In this context, the Embassy would like to inform that the following medical items have been prioritized by the Government of Nepal for seeking support. These essential medical supplies could be made available in Nepal by all interested non-governmental/humanitarian organizations, private sector and individuals.

Essential medical supplies prioritized by the Government of Nepal:

 1. Vaccine
 2. Oxygen Concentrator
 3. ICU Beds/Monitor and Consumables
 4. Ventilators and Consumables
 5. Pediatric Ventilators
 6. PCR Test Kits with Reagent
 7. Antigen Test Kits

Listed essential medical items should meet one of the following standards:

 US FDA approved or; 2) EU CE approved or; 3) Listed by WHO for emergency use.

The Government of Nepal does not accept food supplies, clothing and any type of used items in the form of relief materials.

The above listed prioritized materials can be directly shipped to the Ministry of Health and Population of the Government of Nepal with following address:

Dr. Roshan Pokhrel, Chief Specialist

Ministry of Health and Population

Government of Nepal

Ramshahpath, Kathmandu

Cell: +977 9852024180

Office: +977-1-4262802, 4262543

Fax: +977-1-4262696

Email: roshanpokhrel107@gmail.com

 

While sending the above listed materials, the shipper has to clearly specify the specifications, quantity and cost of the goods in the Invoice/Air waybill. The Government of Nepal has made all arrangements, including customs clearance at the customs points of Nepal for receiving above listed materials by the representatives of the Ministry of Health and Population.

If further information is required on this matter, please contact the Embassy’s following Focal Person:

Mr.  Homkanta Bhandari, Economic Counsellor

Cell: 202-440-1695, Office Direct: (202-774-7685)-

Email: covid19@nepalembassyusa.org

Embassy of Nepal, Washington D.C., USA

 

June 7, 2021

Nepali Version

 

नेपालमा कोभिड-१९ को रोकथाम तथा उपचारका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट अपेक्षा गरिएका अत्यावश्यक स्वास्थ्य सम्बन्धी सहयोग सामग्रीहरु

 

नेपालमा कोभिड-१९ भाइरसको संक्रमण पछिल्ला दिनहरुमा तीव्र गतिमा बढिरहेको र अत्यावश्यक औषधी, स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीको कमीको कारण उपचारमा समस्या आउनुका साथै कोभिडका कारण मृत्यु हुनेको संख्यामा निरन्तर वृद्धि भैरहेको छ।

यस्तो अवस्थामा संयुक्त राज्य अमेरिकास्थित नेपाली समुदाय, अमेरिकी गैह्र सरकारी तथा मानवीय संघसंस्था एवम् निजी क्षेत्रले सहयोगको लागि चासो देखाउनुभएकोमा राजदूतावास धन्यवाद व्यक्त गर्दछ।

यस मानवीय विपत्तीको घडीमा नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा राखेका निम्नबमोजिमका सामग्री नेपाललाई उपलब्ध गराउन इच्छुक गैह्र सरकारी एवम् मानवीय संघसंस्था, निजी क्षेत्र र व्यक्तिहरुलाई राजदूतावास हार्दिक अनुरोध गर्दछ।

नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा राखेका सामग्रीहरु:

 1. Vaccine
 2. Oxygen Concentrator
 3. ICU Beds/Monitor and Consumables
 4. Ventilators and Consumables
 5. Pediatric Ventilators
 6. PCR Test Kits with Reagent
 7. Antigen Test Kits

सहयोग स्वरुप प्राप्त हुने अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरु देहायको मध्ये कुनै एक मापदण्ड पूरा भएको हुनुपर्नेछः

१) US FDA approved or; २) EU CE approved or; ३) Listed by WHO for emergency use.

प्रयोग भएका सामाग्रीहरु, खाद्यान्न तथा लत्ताकपडाहरु नेपाल सरकारले सहयोग सामाग्रीको रुपमा स्वीकार गर्नेछैन।

उल्लेखित प्राथमिकताका सामग्रीहरु सिधै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्राप्त गर्नेगरी देहायको ठेगानामा कार्गो गरी पठाउन सकिनेछः

डा. रोशन पोखरेल,  Chief Specialist

नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

रामशाहपथ, काठमाडौं।

मोबाइल नं. +977 9852024180, टेलिफोन नं. +977-1-4262802, 4262543, फ्याक्सः +977-1-4262696

इमेलः roshanpokhrel107@gmail.com

उल्लेखित सामाग्रीहरु माथि उल्लेखित ठेगानामा पठाउँदा बिजक (Invoice, Packing List/Airway Bill) मा सामानको विवरण (specification), परिमाण र मुल्य खुलाई पठाउनु पर्नेछ। यसरी पठाइएको सामान भन्सार बिन्दुमा   नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तर्फबाट भन्सार छुट लगायतका आवश्यक प्रकृया पूरा गरी बुझिलिने व्यवस्था मिलाइएको छ।

यस सम्बन्धमा राजदूतावासबाट थप जानकारी आवश्यक परेमा देहायका सम्पर्क अधिकृतसँग समन्वय गर्नुहुन अनुरोध छः

सम्पर्क व्यक्तिः होमकान्त भण्डारी, इकोनोमिक काउन्सेलर

टेलिफोनः 202-774-7685

इमेलः covid19@nepalembassyusa.org

नेपाली राजदूतावास, वाशिङ्गटन डि.सि.

२०७८ जेठ 24

(June 7, 2021)