Get Help on COVID-19

संयुक्त राज्य अमेरिकामा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकहरूलाइ हाल विश्वभरी नै महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (COVID-19) का सम्बन्धमा नेपाली भाषामा जानकारी तथा सहयोग चाहिएमा देहायका व्यक्तिहरूले दूतावासको अनुरोधमा सहयोग (Volunteer) गर्न तत्पर रहनु भएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ।

If Nepali citizens living in the U.S. would like to get an information in Nepali language on CORONAVIRUS (COVID-19) Pandemic, Embassy of Nepal requests you to get the information from the following persons.
Please note that this is only for reviving information in Nepali and Not for Testing and Treatment.

Dr. Sanjeeb Sapkota
Non- Resident Nepali Association (NRNA)
Global Health Chair
Email: chair.health@nrna.org

Dr. Santosh Sapkota
President
America Nepal Medical Foundation (ANMF)
Email: santosh@anmf.org

Ms. Manju Sangraula
President
Society of American Nepalese Nurses (SAAN)
Email: msangraula@gmail.com
Contact: 888 370 7266