Prime Minister Deuba addresses the virtual Summit for Democracy hosted by President Biden

The Right Honorable Prime Minister Mr. Sher Bahadur Deuba addressed on 9 December 2021the Leader’s plenary session of the Summit for Democracy hosted by His Excellency Joe Biden, the President of the United States. In his address, Prime Minister Deuba reiterated Nepal’s commitment to further strengthening democracy by ensuring equality, inclusion and justice while protecting civil rights and liberties. The

Press Release on participation of the Rt. Hon. Prime Minister in the Summit for Democracy

  Press Release The Rt. Hon. Prime Minister Mr. Sher Bahadur Deuba participated in the Leader’s Summit for Democracy hosted virtually by His Excellency Mr. Joe Biden, the President of the United States, today. Speaking in the Summit, Prime Minister Deuba shared Nepal’s experiences in the journey of democracy and democratic transformation. Highlighting the achievements made on the front of

केन्टकी राज्यको विन्चेस्टरमा संचालन हुने घुम्ती कन्सुलर सेवा शिविर सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

नेपाली राजदूतावास वाशिङ्गटन, डि.सी.   नेपाली राजदूतावास, वाशिङ्गटन, डि.सी. ले केन्टकी राज्यको विन्चेस्टर शहरस्थित देहायको स्थान, मिति र समयमा केन्टकी, इन्डियाना र टेनेस्सी क्षेत्र तथा सोको आसपास क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायलाई लक्षित गरी घुम्ती कन्सुलर सेवा शिविरमार्फत कन्सुलर सेवा प्रदान गर्ने कार्यक्रम तय भएकाले उक्त स्थान, मिति र समयमा सेवा प्राप्त गर्न राजदूतावास सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछ। कन्सुलर सेवा

नर्थ क्यारोलिना र फ्लोरिडा राज्यहरुमा संचालन हुने घुम्ती कन्सुलर सेवा शिविर सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

नेपाली राजदूतावास वाशिङ्गटन, डि.सी. (संशोधित)   नेपाली राजदूतावास, वाशिङ्गटन, डि.सी. ले नर्थ क्यारोलिना र फ्लोरिडा राज्यका देहायका स्थान, मिति र समयमा त्यस क्षेत्र वरिपरि बसोबास गर्ने नेपाली समुदायलाई लक्षित गरी कन्सुलर सेवा शिविरमार्फत सेवा प्रदान गर्ने कार्यक्रम तय गरेकोले आफूलाई पायक पर्ने स्थानबाट सेवा प्राप्त गर्न राजदूतावास सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गर्दछ। कन्सुलर सेवा शिविर आयोजना हुने स्थान, मिति र समयः